Managementul deseurilor

 

Recycling-Leaves

LUCAS CONSULTING PARTNER SERVICES ofera consultanta in managementul deseurilor, astfel:

Serviciile externalizate privind gestionarea deseurilor are la baza legislatia si reglementarile in vigoare(legea 211/2011; HG 856/2002; HG 1061/2008; O 219/2002 etc) in ceea ce priveste protectia mediului si in mod special gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din activitati medicale/ productie / servicii .

  1. ANALIZA PRELIMINARA DE MEDIU

• stabilirea reglementarilor aplicabile; autorizatiile detinute de organizatie

• verificarea conformitatii cu prevederile legale in vigoare, aplicabile pentru activitatile desfasurate in cadrul societatii

• stabilirea partilor interesate de activitatile si produsele societatii

• evaluarea actiunilor intreprinse in urma investigatiilor incidentelor anterioare, daca sunt reclamatii si sanctiuni din partea APM

• desemnarea persoanei din cadrul organizatiei care va avea atributii privind gestiunea deseurilor(conform art. 22, alin (3) din legea 211/2011)

2. GESTIONAREA DESEURILOR GENERATE DE ORGANIZATIE

• identificarea activitatilor care prezinta risc pentru mediu/om (flux tehnologic existent, locatie, dotari existente etc)

• Identificarea legislatiei specifice fiecarei activitati prestate (intocmirea listei prevederilor legale cu legislatia specifica tipologiei de activitati identificate in vederea conformarii cu aceasta)

• Identificare categorii de deseuri rezultate( diagrame flux pentru fiecare activitate), care pot fi: ambalaje si deseuri de ambalaje, deseuri periculoase, baterii si acumulatori, anvelope uzate, DEE (dispozitive electronice, electrotehnice si electrocasnice)

• Modul de stocare/depozitare al deseurilor

• Etichetare deseuri

• Transportul deseurilor

• Raportari/ Evidenta gestiunii deseurilor

• Reguli de buna practica in conformitate cu Legea 211/2011: prevenire, pregatire pentru reutilizare, reciclare, valorificare energetica, eliminare

• Realizarea planului de evidenta a gestiunii deseurilor / de prevenire a generarii deseurilor si de minimizare a deseurilor periculoase / de masuri

• Realizarea programelor de management de mediu

• Metode de imbunatatire privind managementul deseurilor din cadrul organizatiei.

Firma noastra dispune de personal cu o pregatire profesionala adecvata pentru identificarea nevoilor fiecarui client si transpunerea acestora la nivel pragmatic. Identificarea si analiza fluxului pentru fiecare categorie de deseuri rezultate in urma activitatilor prestate, precum si respectarea cerintelor legale, presupune cunoastinte si experienta vaste. Astfel, puteti apela cu incredere la echipa noastra, la unul din contactele de mai jos.