GDPR – LCP

Regulamentul General privind Protectia Datelor
GDPR- RUE 679/2016

¤ Implementare
analiza activităților unității, cartografierea datelor, propunere soluții, rapoarte și planuri implementare, revizuire contracte și documente interne, întocmire proceduri de lucru și registre electronice

¤ Consultanță și DPO
♦ Asigurarea respectării continue a prevederilor GDPR, instruire periodică, prestare serviciu lunar DPO;
♦ Consultanta in vederea implementarii propunerilor/solutiilor in vederea remedierii deficientelor constatate;
♦ Consultanta in vederea punerii in aplicare a documentelor impuse de legislatia in materia protectiei datelor cu caracter personal (informari angajamente confidentiale, scriere proceduri de sistem pe linie de GDPR, etc);
♦ Continuarea aducerii la conformitate cu prevederile GDPR prin revizuirea contractelor/documentelor interne;
♦ Pregatirea periodica a personalului prin instruire in vederea respectarii procedurilor de lucru elaborate si a constientizarii cu privire la necesitatea respectarii acestora;
♦ Consultanta pentru ofiterul DPO privind modificarile legislative pe plan intern;
♦ Identificarea Masurilor corective necesare respectarii prev. 32 RUE 679/2016;
♦ Implementare si completare Registre electronice GDPR;

¤ Audit
din punct de vedere juridic, din punct de vedere al securității fizice, din punct de vedere IT