Fonduri UE

eu

Lucas Consulting Partner Services ofera consultanta privind accesarea fondurilor nerambursabile si   managementul proiectelor cu finantare nerambursabila pe mai multe domenii, in concordanta cu programele din sesiunea 2014-2020, astfel:

  • Investitii (micro si IMM) pe toate domeniile de activitate (POR, POC, AIMM)
  • Turism, restaurare, renovare, conservare (POR, Granturi Norvegiene etc)
  • Dezvoltare rurala (PNDR)
  • Resurse umane (POCU)
  • Cercetare, inovare, dezvoltare (POC, Orizont 2020)
  • Mediu (POR, POIM etc).

Prin echipa de care dispune, Lucas Consulting Partner Services ofera servicii de consultanta complete care se pot contura intr-o posibila colaborare. Aceste activitati constau in:

– identificarea surselor de finantare si demonstrarea eligibilitatii beneficiarilor/ proiectelor in vederea accesarii fondurilor nerambursabile

– elaborarea cererilor de finantare / planurilor de afaceri /planurilor de investitii / studiilr de fezabilitate / memoriilor justificative, a tot ceea ce inseamna „dosar complet” de finantare

– implementarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile si nu numai.

Prin experienta dobandita, Lucas Consulting Partner Services srl ofera toate aceste tipuri de servicii la modul profesionist si realist.

Pentru consiliere in vederea identificarii eligibilitatii beneficiarului/ proiectului, scrierea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila, nu ezitati sa ne contactati!