Managementul riscurilor/Control intern managerial

 

Internal audit 2

CONSULTANTA IN MANAGEMENTUL RISCURILOR/ CONTROL INTERN MANAGERIAL

Conducatorul unei entitati publice/private are responsabilitatea de a stabili sistemele de control intern/managerial, care vor avea la baza standarde de lucru. Astfel, fiecare institutie publica/privata va analiza sistematic, cel putin o data pe an, riscurile privind activitatile pe care le desfasoara si va elabora planuri care sa limiteze pe cat posibil consecintele acestor riscuri.

Gestionarea riscurilor va contine obligatoriu urmatoarele elemente:

– mediul intern – identificarea evenimentelor – evaluarea riscurilor – raspunsul la risc – activitatile de control – informarea si comunicarea – monitorizarea – stabilirea obiectivelor Fiecare institutie publica/privata va lua in calcul, la gestionarea riscurilor, ipoteza ca orice actiune sau inactiune poate reprezenta un risc de nerealizare a obiectivelor.

Principalele motive care determina aparitia riscurilor:

– management inadecvat al raporturilor dintre o institutie publica/privata si mediul in care actioneaza – centralizarea excesiva a sistemelor de conducere – nerespectarea regulilor si regulamentelor prevazute in sistemul de control intern/managerial – intarziere in realizarea proiectelor, care duce la depasirea costurilor – resurse necorespunzatoare – politici de obiective nepotrivite

Primii pasi pe care trebuie sa ii parcurgeti pentru indeplinirea managementului riscurilor:

– identificarea rapida a riscurilor majore (legate de protejarea bunurilor, prevenirea fraudelor etc.) – definirea nivelului acceptabil de expunere la aceste riscuri – evaluarea probabilitatii ca riscul sa se materializeze – evaluarea impactului materializarii riscului – monitorizarea si evaluarea riscurilor – plasarea si mentinerea anumitor riscuri in limite acceptabile, conform legii – urmarirea gradului de adecvare a controalelor interne la gestionarea riscurilor – verificarea raportarii executiei bugetului, inclusiv a celui pe programe.